Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
AKCEPTUJĘ

Pedagog i Psycholog

Uczniu!

Pedagog i psycholog szkolny jest po to, by Ci pomóc.
Masz problemy w szkole, nie radzisz sobie z nauką, czujesz się osamotniony? 
Przyjdź, powiedz, zapytaj. Tu zawsze znajdziesz pomoc.

Rodzicu!

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie –naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”

J. Korczak

Pedagog i psycholog szkolny wspierają w :

 1. Trudnych  sytuacjach szkolnych: związanych z nauką, relacjami w grupie rówieśniczej, konfliktami z kolegami, nauczycielami. 
 2. Rozwiązywaniu kłopotów wychowawczych pojawiających się w domu lub zgłaszanych przez nauczycieli.
 3. Trudnościach związanych z sytuacją życiową: rozwód rodziców, dłuższy wyjazd jednego z rodziców za granicę, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, uzależnienia, problemy materialne i inne.

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy również:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

PSYCHOLOG  MAGDALENA BURZYŃSKA PEDAGOG ANETA HAZUKA
PONIEDZIAŁEK  09:00 – 13:30   PONIEDZIAŁEK  08:00 – 13:00
WTOREK        08:30 – 14:15 WTOREK            08:00 – 15:30
ŚRODA           09:00 – 14:00 ŚRODA               08:00 – 14:00
CZWARTEK    09:45 – 14:05 CZWARTEK        08:00 – 15:00
PIĄTEK           08:00 – 10:30                        PIĄTEK               08:00 –  12:30