Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
AKCEPTUJĘ

Projekty unijne

„Równaj do najlepszych. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej”
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Projekt nr: WND-RPSL.11.01.04-24-0246/20-005, Wydatki kwalifikowane: 263 198,75 PLN,
Dofinansowanie ze Środków UE: 223 718,93 PLN.
Okres Realizacji Projektu: 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Kalnej, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących 100 uczniów do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.06.2023 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.

W trakcie realizacji projektu dzieci objęte są dodatkowymi zajęciami  specjalistycznymi takimi jak:

* zajęcia wyrównawcze z przyrody
* zajęcia wyrównawcze z chemii
* zajęcia wyrównawcze z fizyki
* zajęcia wyrównawcze z geografii
* zajęcia wyrównawcze z angielskiego
*zajęcia wyrównawcze edukacja wczesnoszkolna
* zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
* zajęcia rozwijające z języka angielskiego
* zajęcia rozwijające z informatyki – Bądź inter@ktywny
* robotyka bez elementów programowania
* zajęcia rozwijające z matematyki
* zajęcia rozwijające z przyrody 
* zajęcia z psychologiem
* terapia pedagogiczna
* arteterapia
* zajęcia z logopedą
* zajęcia z surdopedagogiem/ tyflopedagogiem
* zajęcia z oligofrenopedagogiem
* zajęcia dla uczniów z całościowymi zaburzeniami  
* trening umiejętności społecznych
* zajęcia integracji sensorycznej

W projekcie założono również zakup specjalistycznych pomocy oraz sprzętu multimedialnego.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
realizowany w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej
„Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej” rok szkolny 2019/2020

Europejski Fundusz Społeczny
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

PROJEKT Nr: WND-RPSL.11.01.03-24-021A/18-006, WYDATKI KWALIFIKOWANE: 254 027,50 PLN,
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE: 215 923,37 PLN,
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2019-09-01 do 2020-11-27

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej, poprzez wyrównanie szans dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wdrożenie kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz dzieci przebywających w Punkcie Przedszkolnym w Kalnej.

W trakcie realizacji projektu dzieci objęte są dodatkowymi zajęciami  specjalistycznymi takimi jak:

  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia wspomagające rozwój umysłowy w zakresie przygotowania nauki czytania,
  • zajęcia rozwijające procesy poznawcze jako forma wspierania  rozwoju umysłowego,
  • arteterapia,
  • zajęcia z treningu umiejętności społecznych,
  • zajęcia z integracji sensorycznej,
  • hipoterapia,
  • dogoterapia

Kadra pedagogiczna podnosi swoje kompetencje zawodowe kończąc studia podyplomowe takie jak Integracja Sensoryczna, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Metoda Johansena, Terapia Neurobiologiczna, Wczesna Diagnoza i Terapia Zaburzeń Autystycznych.

           W projekcie założono również zakup specjalistycznych pomocy oraz sprzętu multimedialnego. Na terenie szkolnym powstanie również ogródek sensoryczny.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
realizowany w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej

„Wiedza naszym atutem”
 rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej. Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej oraz realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy. Wsparciem objęci byli wszyscy uczniowie szkoły.
        W trakcie realizacji projektu uczniów objęto wsparciem na organizowanych zajęciach dodatkowych takich jak:
– Zajęcia rozwijające z matematyki, chemii, fizyki, geografii, przyrody, j. angielskiego oraz informatyki.
– Zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii, fizyki, geografii, przyrody i biologii, edukacji wczesnoszkolnej oraz j. angielskiego.
– Zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, gimnastyka korekcyjna.
   W celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć szkoła wzbogaciła swoją bazę o atrakcyjne pomoce edukacyjne oraz sprzęt multimedialny taki jak tablice interaktywne, projektory oraz laptopy.
        Uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia w organizowanych wycieczkach:
– 2 dniowej do Warszawy,
– 2 dniowej do Kotliny Kłodzkiej,
– jednodniowej odwiedzając miejsca związane z patronem naszej szkoły,
–  jednodniowej do Chorzowa oraz do Jaworza ( Muzeum flory i fauny)
       W celu podniesienia jakości pracy szkoły kadra pedagogiczna podniosła swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach rady pedagogicznej takich jak „Uczę się ja uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki”, „Miej talent dla mojego talentu. Jak wspomagać zdolnego ucznia w grupie klasowej”, „Wychowanie w bliskości. Uczeń autystyczny w systemie edukacji”.